Ungskärs strövstig

TrädVälkommen att vandra på vår strövstig som sträcker sig från hamnen, genom byn och ut på Mellanskär och Ungskär! Man passerar byn över en färist och närmar  sig den gamla skolan. Stigen går över det som  kallas för Drakrännan. Efter Drakrännan är slingan markerad med rödmålade stolpar, och bitvis är det också markerat med röd/vitmålning på stenar och berghällar. När man kommit till norra delen av ön kan man antingen gå tillbaka längs östra eller västra kanten för att så småningom komma tillbaks till byn och hamnen.
Vi har  sju intressanta platser markerade utefter stigen. Dessa är utmärkta på en karta och beskrivna i broschyren Strövstig på Ungskär ( vi kommer att lägga ut den på hemsidan och i väntrummet vid Hamnen). Det kan i bland vara ganska vått på Ungskär, speciellt under vår och höst så vi rekommenderar kraftiga skor eller stövlar. Hela stigens längd är ca 4 km.

Vindpinad ek1. Gärdet. Området öster om denna stenmur var förr en inhägnad slåttermark utnyttjad av de boende på Ungskär för att få vinterfoder. Utanför muren betade kor och får ägda av såväl ungskärsbor som bönder på fastlandet. Öns karga marker har begränsat möjligheterna till större jordbruk.

2. Drakarännan. Här var förr farbara sund som skiljde egentliga Ungskär från Mellanskär och Drakskär. Drakarännan erbjöd en skyddad väg in till fastlandet vid hårt väder. Landhöjning och igenväxning har nu torrlagt sundet. Namnen Drakarännan och Drakskär anspelar enligt traditionen på vikingatida drakskepp. I öns sägner berättas också om en vikingaskatt, som ingen ännu har hittat.

3.Vilestenen. Långöraborna besökte ofta Ungskär på väg till skola eller affär och passerade här på väg mellan båtplatsen vid Fåglakaret och byn.

 

4.Fåglakarsviken. Här finns enkla båtkåsar som långöraborna använde när de hade ärenden att uträtta på Ungskär. Fåglakarsviken var förr en fin bad- och fiskevik, men är numera ganska igenvuxen.

5. Fågelskjul (Fåglaskjul?). Här och på flera andra platser utefter stränderna finns enkla skyttevärn som använts vid fågeljakt, särskilt andjakt med hjälp av utlagda vettar.

6. Husgrunder, s.k. tomtningar, troligen från en medeltida säsongboplats. Enkla hyddor användes av fiskarbönder från fastlandet för jakt och fiske under vår och höst. Liknande husgrunder finns på övriga öar i Östra Skärgården.

Sjunkakrok: I viken Sjunkakrok sägs dyn vara bottenlös. Mellan Fåglakarsviken och Sjunkakrok passerar man ett område som eldhärjades i början av 2000-talet. Förkolnade enbuskar står fortfarande kvar.

 7. Böteskullen. Ungskärs högsta punkt, ca 5 m ö.h. och en bra utsiktspunkt för hela östra skärgården. Närmast ser man det öppna enbusklandskapet på Ungskär och grannöarna Lungskär, Stämmaskär, Vieskär och Mörtaskär. Sedan århundraden har detta varit ett beteslandskap och djuren har kunnat vandra fritt mellan öarna över de grunda sunden. Namnet “Böte” förekommer ofta på höjder i skärgårdar och syftar på vårdkasar som tändes för att varna för hotande fiender. För folk i gamla tider måste det ha varit en skräckinjagande.

  

Utflykter i skärgården

Besök Gåsefjärden och platsen där den sovjetiska ubåten   U 137 grundstötte.

Se Karlskrona, världsarvs-staden med dess Marin-museum och Örlogshamn mm.

Följ med på specialturer ut till Utklippan.