Skolan hyrs ut

SkolhusetUngskärs gamla skola, som ligger anmärkningsvärt långt norr om den övriga bebyggelsen, rymmer stor skolsal, sovrum, vardagsrum och kök. Den hyrs ut under sommarhalvåret.

Skolan byggdes 1870. Byggplatsen valdes för att eleverna inte
skulle springa hem eller - troligare -  till hamnen för att följa fiskarnas arbete.

Undervisningen upphörde 1975. Karlskrona kommun överlämnade då skolan till Ungskärs intresseförening.

För info och bokning kontakta:

Eva Melin tel 0733-81 64 49 eller Kristina Nordström 0455-540 72.

Ev. lediga tider annonseras även på Blocket.

Betalning: BG 5829-5452

 

Missionshuset

Missionshuset byggdes under slutet av 1700-talet. Inledningsvis fanns affär i det, men under en period var det också bostad innan det övertogs av Ungskärs intresseförening.

I missionshusets stora sal finns en fondmålning av skärgårdsmålaren Ivar Gustafsson, död 1977. Den föreställer Kristus i centrum av öborna och är en gåva från konstnären. Han byggde sig också ett sommarhus på Ungskär, invid det stenkummel på öns ostsida som återfinns på många av hans verk.

  

Utflykter i skärgården

Besök Gåsefjärden och platsen där den sovjetiska ubåten   U 137 grundstötte.

Se Karlskrona, världsarvs-staden med dess Marin-museum och Örlogshamn mm.

Följ med på specialturer ut till Utklippan.