Historia

Ungskärssonen och -experten Knut Andersson har vid sina studier kommit fram till att det år 1880 fanns 364 boende på ön. 1955 hade befolkningen minskat till ca 100. 1977 hade Ungskär kring 30 åretruntboende, som till år 1995 minskat till 17 st, och idag bor det åtta personer på ön.

År 1671 - då Ungskär stavades Ongeskiär - hade ön fyra fiskare. År 1750 var det åtta som levde på sitt fiske. I dag är det bara en som har det som sin huvudsakliga näring.

  

 Ungskär- mitten av 1930-talet Ungskär- mitten av 1930-talet     

 

Lungskär

Omedelbart väster om Ungskär ligger Lungskär vars silhuett fortfarande minner om det tunga batteri som fanns där från slutet av 30-talet - tre 15,2 cm pjäser med huvudskjutriktning rakt österut. En stor del av ön rymde bergrum med kommandoplats och förbindelse- och förläggningstunnlar.

Öns högsta punkt - en bunkerkulle - ska under kriget ha hyst Sveriges modernaste krigssjukhus, nersprängt under marken. På Mellanskär, norr om Ungskär, fanns luftvärn, baracker och ammunitionsdurkar. En smalspårig järnväg var förbindelsen mellan de två öarna.

Lungskärsbatteriet övades sista gången 1970 och mönstrades ut 1978. I början av 2000-talet forslades de gamla kanonerna bort. Därefter fylldes samtliga ingångar till bergrummet med sprängsten.

Från bunkerkullen har man i dag en vidunderlig utsikt över den sydöstra skärgården, ända ut till Utklippan.

 

  

Utflykter i skärgården

Besök Gåsefjärden och platsen där den sovjetiska ubåten   U 137 grundstötte.

Se Karlskrona, världsarvs-staden med dess Marin-museum och Örlogshamn mm.

Följ med på specialturer ut till Utklippan.